Her registrerer du selskapet ditt eller de klientene du ønsker skal ha tilgang til Conecto sin inkassotjeneste. Velg aktuelt økonomisystem. Da starter du en veiviser som leder deg gjennom registreringsprosessen.